naglówek t1 Mapa strony Kontakt
naglówek t2
reklama naglówek
Turbostrategie Nauki - jak uczyć się szybciej?

reklama menu gora
Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania
Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania
Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania
reklama


Allegro - najwieksze aukcje internetowe, najnizsze ceny! Kup i sprzedaj!

reklama siwy pasek gora
siwy pasek >> nauka pierwszej pomocy, szkolenia kursy


reklama siwy pasek dol
reklama tresc gora


Szkolenia pierwszej pomocy Szczecin, zachodniopomorskie

DEKALOG
Dla nauczycieli dzieci dyslektycznych

NIE

 • Nie traktuj ucznia jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.
 • Nie karz, nie wyśmiewaj w nadziei, że zmobilizujesz go do pracy.
 • Nie łudź się, że "sam z tego wyrośnie", "weźmie się w garść", "przysiądzie fałdów" lub że ktoś go z tego "wyleczy".
 • Nie spodziewaj się, że kłopoty ucznia pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą się do czytania i pisania i że skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.
 • Nie ograniczaj uczniowi zajęć pozalekcyjnych, aby miał więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go od systematycznych ćwiczeń i pracy nad sobą.
 •  

TAK

 • Staraj się zrozumieć swojego ucznia, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec pogłębianiu się trudności szkolnych i wystąpieniu wtórnych zaburzeń nerwicowych.
 • Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności ucznia: na czym polegają i co jest ich przyczyną. Skonsultuj problemy dziecka ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, logopedą, a w razie potrzeby z lekarzem).
 • Aby jak najwcześniej pomóc uczniowi
 • Bądź w kontakcie z poradnią, wykorzystuj wyniki badań i zalecenia specjalistów zawarte w opinii psychologiczno- pedagogicznej,
 • Ustal kontrakt pomiędzy tobą, rodzicami i dzieckiem, który określa reguły współpracy: dziecko uczyni odpowiedzialnym za pracę nad sobą, rodziców za pomaganie dziecku, a nauczyciela za bycie doradcą, Zaobserwuj podczas codziennych lekcji, co najskuteczniej pomaga dziecku,
 • Bądź w stałym kontakcie z jego pedagogiem terapeutą i korzystając z jego wskazań włączaj do zajęć dydaktycznych potrzebne dziecku ćwiczenia. Opracuj program indywidualnych wymagań wobec ucznia, dostosowany do jego możliwości i wkładu pracy. Oceniaj go na podstawie odpowiedzi ustnych i treści prac pisemnych. Nie karz mu głośno czytać przy całej klasie. Pozwól mu korzystać ze słownika i daj więcej czasu na zadania pisemne. Dyktanda i prace pisemne oceniaj jakościowo (opisowa ocena błędów) pod warunkiem systematycznej pracy, znajomości reguł ortografii i korekty błędów w zeszytach.
  Nagradzaj za wysiłek i pracę, a nie za jej efekty.
 • Bądź życzliwym, cierpliwym przewodnikiem ucznia w jego problemach
 • .  

  prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Artykuly godne Twojej uwagi Pierwsza Pomoc - Porady, kursy, szkolenia...
reklama menu gora
Webmaster: Rafal Ko?ciolowicz
reklama menu gora